سفارش تبلیغ
صبا

شماره تلفن

بنام خدا  

    مخاطبین گرامی

     سلام علیکم   

  به اطلاع آن عده عزیزانی که برای کاندیداتوری شوراهای شهر های آذربایجانغربی وشرقی ثبت نام کرده اند میرساند برای تبلیغات در هفته نامه  شمالغرب ((اولدوز))    میتوانند با  نمایندگی های زیر تماس بگیرند.(ارومیه = علی مصطفی زاده 09144431969) (میاندواب= خانم خوش نفس09143817713)(سلماس = خانم اکبری 04435226412)( شاهین دز =حسین دوست 09144825598) (تهران = مدنی 09122992987)     


انتخابات

 بنام  خدا                                                                                                                                                      مخاطبین گرامی   

    سلام علیکم 

  بدینوسیله به اطلاع ان عده از عزیزانی که در شهرهای ارومیه و میاندواب و سلماس و شاهیندز و شهر های اطراف به عنوان کاندیدای  شورای شهر ثبت نام کرده اند میرساند  برای تبلیغ در هفته نامه اولدوز (در ایام تبلیغات ) با نمایندگان اولدوز تماس بگیرند   (  ارومیه  علی مصطفی زاده  09144431969   )( میاندواب خوش نفس09143817713)( سلماس اکبری 04435226412)( شاهین دز  حسین دوست 09144825598 )(تهران مدنی  09122992987)تماس بگیرند. موفق باشید.